Kontaktuppgifter

Kontorstelefon: 090-14 50 65

Ring Anne-Sophie von Ahn

070-386 94 67

Ring Erik von Ahn

070-381 94 65

Ring Linnea Hettinger

070-338 34 15

Om oss

Erik von Ahn är sedan 1998 ledamot av Sveriges Advokatsamfund och arbetar huvudsakligen med brottmål. Han har en gedigen erfarenhet som försvarsadvokat. Han åtar sig uppdrag både som försvarare och som målsägandebiträde. Han åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag.

Erik von Ahn har jur kand-examen från Uppsala universitet. Han har därefter arbetat med affärsjuridik och allmän praktik på Skellefteå Advokatbyrå och Advokatfirman Lars Landmark. Under ca tio år arbetade han huvudsakligen med offentlig upphandling, elhandelsrätt och entreprenadjuridik. Erik von Ahn är reservofficer och har varit anställd som kapten vid Norrbottens regemente.

 

Anne-Sophie von Ahn är sedan 1998 ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Hon har en gedigen erfarenhet som advokat. Hon åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och ombud/rättshjälpsbiträde i familjemål. Hon åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag.

Anne-Sophie von Ahn har jur kand-examen från Lunds universitet. Hon har arbetat med affärsjuridik och allmän praktik på Advokatfirman Lars Landmark. Dessförinnan arbetade hon på Statens invandrarverk och på Lunds tingsrätt. Anne-Sophie von Ahn har även studerat tysk rätt i Trier och engelsk rätt i London, där hon också arbetade på en engelsk advokatbyrå.

 

Linnea Hettinger är sedan 2020 ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Hon arbetar med allmän praktik och åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag; bl a som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare, offentligt biträde samt ombud/rättshjälpsbiträde i familjerättsliga ärenden.

Linnea Hettinger har juristexamen från Umeå universitet. Hennes examensarbete publicerades i Europarättslig tidskrift nr 3/2012. Hon har tidigare arbetat som jurist på Brottsoffermyndigheten och Bolagsverket samt som tingsnotarie vid Lycksele tingsrätt. Under ca tio år har hon haft förtroendeuppdrag inom ridsporten, bl a för Kågedalens ryttarförening och i styrelsen för Västerbottens Ridsportförbund.